ONS VISIE

Wellington-Noord is ‘n dinamiese gemeente wat daarna streef om die Here voluit en met oorgawe te dien.

Onder die hange, in die skadu’s van die Hawekwa, lê ons hart, Wellington-Noord Geloofsgemeenskap, wat hierdie jaar 65 geseënde jare vier.

Ons lidmatetal strek tans oor die 800 lede en is afkomstig uit die dorp-, plaas- en nywerheidsgemeenskap. Om die rede het ons gemeente ‘n warm plattelandse karakter waar enigiemand welkom is!

FACEBOOK

KALENDAR

NUWE INTEKKER?