NG Kerk Wellington-Noord

Hoe raak ek betrokke?

 • Vrouediens
 • Musiekbediening
 • Tegnies (dataprojektor/klank)
 • Simboliek tydens eredienste
 • Instandhouding van geboue en terrein
 • Uitreike
 • Siekbesoeke
 • Hulp met funksies
 • Hulp by kategese
 • Hulp met senior burgers
 • Arbeidbediening
 • Fondsinsamelings (funksies of idees)

 

Kontak gerus die kerkkantoor indien u sou wou betrokke raak.