NG Kerk Wellington-Noord

Getuienis

  • Arbeidsbediening (roeping om by elke besigheid uit te kom)
  • AMOS plaasbediening, Gevangenis, Ma’s vir Wellington
  • Mense betrokke by: ATKV, Boerevereniging, Kelderbestuur, Lions
  • Kollektes vir ander instansies (tehuise, bedieninge, sending, dowes, blindes ens)

 

Ons sendelinge in die buiteland, uitreiking na ander kerke en gereëlde nywerheidsbidure rig hierdie portefeulje se werksaamhede.

Kontak gerus:  Johan Crous (072 289 0842 / crousjm@telkomsa.net)